Return to "Sveriges Järnvägar table of content.
Retur till Sveriges järnvägars huvudsida?
Klicka i bilden ovan
Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1870

Inget!

 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1870.html senast uppdaterad 14 april 2002