Return to "Sveriges Järnvägar table of content.
Retur till Sveriges järnvägars huvidsida?
Klicka i bilden ovan

Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1865
Tillkommit under året
(addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Nordvästra stambanan den 7 kilometer långa bandelen Charlottenberg - gränsen till Norge (Kongsvinger) öppnades för allmän trafik 4 november.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Växjö - Alvesta Järnväg (VAJ)
18 kilometer
öppnades för allmän trafik 3 juli

- Kristianstad - Hässleholms Järnväg (CHJ) 30 kilometer öppnades för allmän trafik 29 juli.

- Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ) bandelen Helsingborg - Billeberga, 28 kilometer samt bandelen Landskrona - Billeberga - Eslöv , öppnades för allmän trafik 1 augusti.

- Ystad - Eslövs Järnväg (YEJ) bandelen Ystad - Bjärsjölagård, 47 kilometer, öppnades för allmän trafik 1 december.

 

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1865.html senast uppdaterad 13 oktober 2001