Retur till Sveriges järnvägars huvudsida?
Klicka i bilden ovan

Det första spadtaget vid Västra stambanans byggande togs av järnvägsarbetaren Johan August Skog vid Skaveryd, i närheten av Alingsås, 30 april 1855

Det första arbetet med Södra stambanans byggande påbörjades mellan Malmö och Lund i maj 1855

Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1856

Tillkommit under året
(addition during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-De första 15 kilometrarna av Västra stambanan mellan Göteborg och Jonsered öppnades för allmän trafik 2 december 1856.

- De första 17 kilometrarna av Södra stambanan mellan Malmö och Lund öppnades för allmän trafik 2 december 1856.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Den 18 kilometer långa Nora - Ervalla järnväg, NEJ, öppnades för allmän trafik 5 juni 1856.

- De första 16 kilometrarna av Köping - Hults järnväg, KHJ, sträckan Örebro - Dylta öppnades för allmän trafik 5 mars 1856.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-
Frykstads Järnväg, 8 kilometer spårvidd 1099 mm, mellan sjön Fryken och Klara älv hade, som hästbana, öppnats för godstrafik 5 maj 1849.
1856, den 1 juli, öppnades banan även för persontrafik, nu med ånglok som dragkraft.

 

Nästa år
Next year
 

 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1856.html senast uppdaterad 2018-01-13