Bilden är efter en litografi från 1860-talet och visar hästbanan Finspångs bruk - Lotorp, en av de första banorna med 891 mm spårvidd ( 3 fot ). påhuvudspåret ner mot hamnen rullar en hävstångsbromsad vagn lastad med stångjärn. Bakom den kommer en kanonvagn förspänd med två hästar. På sidospåret väntar vagn med tackjärn Foto: Sveriges Industriella Etablissementer.  

Åter till föregående. Back to previous page

© Rolf Sten
finsp.html senast uppdaterad 991114 av Redaktören: Rolf Sten