Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan

Statens Järnvägar med föregångare
2001 års organisation
Färglinje

Av Anders Jansson

Previous page Föregående sida  


Affärsverket Statens Järnvägar
Väsentliga förändringar
· Verksamheten bolagiserades. Vissa leasingkontrakt samt en del restverksamhet under avveckling kvarstod i det tidigare affärsverket. Huvudansvaret för fordon som disponeras av Rikstrafiken har dock senare återförts från SJ AB till affärsverket (ASJ).

Genomförande och förändringar
2001-01-01: Bolagisering av verksamheten genomförd.

Affärsverket Statens Järnvägar


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida  Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

 

 

 


Spår

© Anders Jansson & Rolf Sten
sj_org_019_2001.html senast uppdaterad 2009-11-08
Adressbild