Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan

Statens Järnvägar med föregångare
1855 års organisation
Färglinje

Av Anders Jansson

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Organisationsform 1855 års organisation


Chefen för Statens järnvägsbyggnader

Väsentliga förändringar
• Nils Ericson gavs befogenhet att efter eget beprövande och på eget ansvar ordna verksamheten vid anläggning och trafikering av statens järnvägar.
Genomförande och förändringar
1855-01-22: Bemyndigande givet.
1863-01-01: Bemyndigande återkallat vid 1863 års omorganisation. Verksamhet överförd till Statens järnvägsbyggnader samt Statens järnvägstrafik.
Instruktion
1855-01-31: Instruktion för Nils Ericson att utöva högsta ledningen av järnvägsbyggnaderna och trafiken på de öppnade banlinjerna.

Centrala förvaltningsenheter 1855 års organisation
Chefen för statens järnvägsbyggnader
1855-01-22: Inrättad. Chefen var utsedd av Kungl. Maj:t med bemyndigande att på eget ansvar ordna verksamheten.
1863-01-01: Indragen vid 1863 års omorganisation. Verksamhet överförd till av Styrelsen för statens järnvägstrafik samt Styrelsen över statens järnvägsbyggnader.
Järnvägsbyrån
Chefsexpeditionen
Successiv uppbyggnad av en central förvaltning.
1863-01-01: Indragen vid 1863 års omorganisation. Verksamhet överförd till Styrelsen för statens järnvägstrafik samt Styrelsen över statens järnvägsbyggnader.
Västra stambanan från Stockholm
Successiv uppbyggnad av en regional förvaltning för linjen Stockholm–Hallsberg.
1862-05-20: Omvandlad till 1:a trafikdistriktet.
Västra stambanan från Göteborg
Successiv uppbyggnad av en regional förvaltning för linjerna Göteborg–Hallsberg–Örebro och Falköping–Jönköping.
1862-05-20: Omvandlad till 2:a trafikdistriktet.
Södra stambanan från Malmö
Successiv uppbyggnad av en regional förvaltning för linjen Malmö–Jönköping.
1862-05-20: Omvandlad till 3:e trafikdistriktet.

Regionala förvaltningsenheter 1855 års organisation

Distrikt

Linjeorganisation för regionala och lokala förvaltningsenheter inom ett geografiskt område. Distriktschefen var organisatoriskt underställd chefen för Statens järnvägsbyggnader. Befattningen upprätthölls av en intendent.
1862-05-20: Bildade vid distriktsindelning.
1863-01-01: Överförda till Statens järnvägstrafik vid 1863 års omorganisation.

Färdiga banan

Linjeorganisation inom distrikt för drift och underhåll av färdiga linjer.
1862-05-20: Bildad vid distriktsindelning.
1863-01-01: Verksamhet överförd till Statens järnvägstrafik vid 1863 års omorganisation.

Byggnadsavdelningen

Linjeorganisation inom distrikt för nybyggnad av linjer.
1862-05-20: Bildad vid distriktsindelning.
1863-01-01: Verksamhet överförd till Statens järnvägsbyggnader vid 1863 års omorganisation.

1:a trafikdistriktet – Stockholm

1862-05-20: Bildat vid distriktsindelning genom omvandling av förvaltningsenheten Västra stambanan från Stockholm.
1863-01-01: Ombildat till Statens järnvägstrafiks 1:a trafikdistrikt.
Omfattning 1862-12-31
• Stockholm-Hallsberg med sidobana till Södertälje.

2:a trafikdistriktet – Göteborg

1862-05-20: Bildat vid distriktsindelning genom omvandling av förvaltningsenheten Västra stambanan från Göteborg.
1863-01-01: Ombildat till Statens järnvägstrafiks 2:a trafikdistrikt.
Omfattning 1862-12-31
• Göteborg-Hallsberg.
• Falköping-Mullsjö.
• Hallsberg-Örebro.

3:e trafikdistriktet – Malmö

1862-05-20: Bildat vid distriktsindelning genom omvandling av förvaltningsenheten Södra stambanan från Malmö.
1863-01-01: Ombildat till Statens järnvägstrafiks 3:e trafikdistrikt.
Omfattning 1862-12-31
• Malmö-Liatorp. Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Anders Jansson & Rolf Sten
sj_org-002_1855.html senast uppdaterad 2009-11-08
Adressbild