Huvudsignaler

Av huvudsignalerna finns två typer. Huvudljussignal och huvuddvärgsignal                                       


Retur till sidans början

Huvudsignaler
Betydelse: "Stopp"
("en grön") Betydelse: "kör"
("två gröna") Betydelse: "kör, 40, varsamhet"
("tre gröna") Betydelse: "kör, 40, kort väg"

 Huvuddvärgsignaler
Betydelse: "stopp"
Betydelse för tåg och vagnuttagning (vut): "stopp".
De vita skenen har samma betydelse som
växlingsdvärgsignal.
("grönt till vänster") Betydelse: "kör, 40"
("grönt till höger") Betydelse: "kör"
("grön blink till vänster") Betydelse: "kör, 40, varsamhet"
("grön blink till höger") Betydelse: "kör, varsamhet"

 


Retur till sidans början

 Return to "signals" main page
  Returtåg till Signalers huvudsida

© Rolf Sten
s_huvudsign.html senast uppdaterad 24 mars 2000 av Rolf Sten