Försignaler

Dessa anger vilken signalbild som man kan räkna med att nästa efterföljande huvudljussignal visar. Försignalen kan vara fristående eller inbyggd i en huvudljussignal


Retur till sidans början

Fristående försignaler
("grön blink") Betydelse: "vänta stopp"
("två gröna blinkar") Betydelse: "vänta kör, 40"
("vit blink") Betydelse: "vänta kör"
Försignal inbyggd i huvudljussignal
("en grön och grön blink") Betydelse: "kör" och "vänta stopp"
("en grön och tv gröna blinkar") Betydelse: "kör" och "vänta kör, 40"
("en grön och vit blink") Betydelse: "kör" och "vänta kör"

 


Retur till sidans början

 Return to "signals" main page
  Returtåg till Signalers huvudsida

© Rolf Sten
s_forsignaler.html senast uppdaterad 24 mars 2000 av Rolf Sten