Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayGävle - Dala Järnväg, Centralstationen i Gävle i början av 1920-talet. Ombyggnad pågår bland annat på grund av Ostkustbanans tillkomst. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Gävle - Dala Järnväg, Centralstationen i Gävle i början av 1920-talet. Ombyggnad pågår bland annat på grund av Ostkustbanans tillkomst.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_25.html senast uppdaterad 2017-11-30