Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayDel av lokstationen i Strömsnäsbruk på 1940-talet. Borta vid vattentornet står ett ånglok på huvudspåret mot Värnamo och får kolförrådet kompletterat. Till vänster skymtar lokstallets vändskiva. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Del av lokstationen i Strömsnäsbruk på 1940-talet. Borta vid vattentornet står ett ånglok på huvudspåret mot Värnamo och får kolförrådet kompletterat.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_20.html senast uppdaterad 2017-11-30