Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayÅrhults Torvströ AB, beläget vid Århults håll- och lastplats på forna Hässleholm - Markaryds Järnväg.. Torvbana som anlades 1906 samtidigt som som man i Århult uppförde en torvströfabrik kombinerad med ett sågverk. Banan som hade spårvidden 600 mm var 3,5 kilometer lång  gick mellan fabriken och torvmossen. Som dragkraft hade man ett tvåaxligt fotogenmotordrivet lok. Bilden som är tagen omkring 1910 visar loket med ett tomt torvtåg. Verksamheten upphörde 22 mars 1971. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Århults Torvströ AB, beläget vid Århults håll- och lastplats på forna Hässleholm - Markaryds Järnväg.. Torvbana som anlades 1906 samtidigt som som man i Århult uppförde en torvströfabrik kombinerad med ett sågverk

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_19.html senast uppdaterad 2017-11-30