Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayForsbacka järnverks lok nummer 1 "Forsbacka" inne på bruksområdet. Vagnarna är lastade med ämnen avsedda för AB Separator. Loket var ursprungligen Gävle - Dala Järnvägs lok nummer 13 "Vulcan" vilket såldes till järnverket 1915. Foto omkring 1920: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Forsbacka järnverks lok nummer 1 "Forsbacka" inne på bruksområdet. Vagnarna är lastade med ämnen avsedda för AB Separator.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_18.html senast uppdaterad 2017-11-30