Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayNora - Karlskoga Järnväg, NKJ, lok nummer11 med persontåg passerar på bron över Järleån strax nordväst om Järle. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Nora - Karlskoga Järnväg, NKJ, lok nummer11 med persontåg passerar på bron över Järleån strax nordväst om Järle

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_14.html senast uppdaterad 2017-11-30