Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Stambanan genom övre Norrland, bandelen Mellansel - Vännäs. Byte av bro över Moälven 1912-03-15. Mellansel ligger alldeles bortanför kurvan till höger.
Den nya bron vilar på en tillfällig byggnadsställning. Vid brobytet skjuts den gamla bron ut till vänster på en provisorisk byggnadsställning varefter den nya bron skjuts till vänster in på den gamla brons plats varefter den fixeras på den gamla brons landfästen. Foto: Sveriges  Järnvägsmuseum.


Stambanan genom övre Norrland, bandelen Mellansel - Vännäs. Byte av bro över Moälven 1912-03-15. Mellansel ligger alldeles bortanför kurvan till höger.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_09..html senast uppdaterad 2017-11-30