Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Västra stambanan, Göteborg. SJ gamla lokstallar vid Skansen Lejonet 1897. Två tippvagnar lastade med stenkol håller på att spelas upp på kolgivningsbryggan. ånglok SJ Cc 420 står berett att köra fram för att få sitt kolförråd kompletterat. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.


SJ gamla lokstallar vid Skansen Lejonet 1897. Två tippvagnar lastade med stenkol håller på att spelas upp på kolgivningsbryggan. ånglok SJ Cc 420 står berett att köra fram för att få sitt kolförråd kompletterat.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_05..html senast uppdaterad 2017-11-30