Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayNora Bergslags Järnväg, NBJ, infarten till Nora station. Bortåt i bild viker spåret mot Bofors av till höger medan spåret mot Ervalla viker av till vänster. Bilden är troligen från 1920-talet och är tagen från lokstallets vattentorn. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Nora Bergslags Järnväg, NBJ, infarten till Nora station.
 

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_23.html senast uppdaterad 2016-01-02