Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day



Den nya generationen elektrolok litt. Rb var färdiga för leverans i början av 1962. De första två loken, nummer 1001 och 1002 hade likströmsmotorer och kisellikriktare. Lokkorgarna byggdes 300 mm smalare än SJ standard för att loken skulle kunna förevisas även på utländska banor.
   Bilden visar litt. Rb1 nummer 1001 i Ludvika i början av 1962. Foto: Henry Carlsson/Hans Erikssons samling
.

Den nya generationen elektrolok litt. Rb var färdiga för leverans i början av 1962

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_22.html senast uppdaterad 2016-01-02