Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayÅret är 1948 och ett av SJ:s nya snabbmotorvagnståg Xoa5 220 är ute på provkörning. Elloket till höger är Ds 435. Foto: Erik Lundquist, samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Året är 1948 och ett av SJ:s nya snabbmotorvagnståg Xoa5 220 är ute på provkörning.

Inför leveransen till SJ 1948 kunde man läsa följande i Tidningen Signalen!

SJ:s nya snabbmotortågVidstående bild (orginalbilden är svart/vit.) visar hur SJ:s nya snabbmotortåg kommer att ta sig ut. - Det skall kunna köra sträckan Stockholm - Göteborg på 5 timmar. Sex sådana tåg är under byggnad i Linköping - Leveransen är avsevärt försenad och någon exakt tidpunkt för, tågens insättande kan inte anges. Man väntar emellertid att de skall vara i trafik redan i år, dock först efter omfattande prov. Det första väntas bli levererat i maj månad.
Varje tågsätt består av tre vagnar med mycket hög komfort. De blir helt olika andra svenska tåg- Tågen är målade i orangefärg och taket blir i aluminiumbrons. De rymmer 30 resenärer i 2:dra och 148 i 3:dje klass- Särskilda platsbiljetter erfordras. Sikten blir fri åt alla håll. Bakom förarrummet finns en glasvägg, så att passagerarna kan se även framåt respektive bakåt och gavelfönstren bli så breda att vagnarna - kommer att likna de "observations cars", som finns i USA- Servering anordnas direkt vid sittplatserna i salongerna. Inredningen blir av polerat ädelträ, resgodshyllor av aluminium och bekväma soffor i svart- och rödrandig resp- grå- och brunrandig mokett- Fåtöljerna i 2:dra klass blir svängbara- Sofforna i 3:dje klass får två sittplatser mot hittills fyra. I varje salong finns högtalare som ropar ut stationerna. Topphastigheten blir 135 km, i tim. Snabbmotortågen kan köra i båda riktningarna- I vardera ändvagnen finns ett förarrum och i mittvagnen en transformator, som från kontaktledningen och strömavtagarna förmedlar energin till ändvagnarnas motordrivna boggier. I ena ändvagnen ligger 2:a-klassavdelningen, bagagerum och pentry och i de båda andra vagnarna 3:e-klassalongerna- Pentryt, avsett för bl- a. varma och kalla drycker, har ett kompressordrivet kylskåp, och i en 3:e-klassavdelning finns också ett depåkylskåp för att serveringspersonalen snabbt skall kunna förse passagerarna med kalla drycker. Snabbmotortågen kommer att i första hand sättas in förutom mellan Stockholm och Göteborg från huvudstaden till Falun och Örebro. Om ett tåsätt skulle visa sig vara för litet kan flera kopplas ihop och drivs då vart och ett av sina motorer- Tågsätten blir då sammankopplade även i manövreringshänseende, varför det även då bara behövs en förare, vilken klarar tågsättet.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_16.html senast uppdaterad 2016-01-02