Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayJämtlands Sikås på Inlandsbanan 1936. Stationen var föreningsstation med bibanan till Hammerdal.
    En E-maskin med en vingplog framför sig och en spårrensare efter sig röjer snö på bangården.  Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Jämtlands Sikås på Inlandsbanan 1936. Stationen var föreningsstation med bibanan till Hammerdal.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_15.html senast uppdaterad 2016-01-02