Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayStugsunds hamn omkring 1925. Ett oidentifierat fartyg lastat med stenkol avsett för Statens Järnvägar får sin last lossad med hjälp av hamnkranen. Till höger syns Ostkustbanans, OKB,  först öppnade bandel Stugsund - Ljusne.  Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Stugsunds hamn omkring 1925. Ett oidentifierat fartyg lastat med stenkol avsett för Statens Järnvägar får sin last lossad med hjälp av hamnkranen.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_14.html senast uppdaterad 2016-01-02