Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day



Stambanan genom övre Norrland. Vännäs omkring 1900. Stationshuset skymtar längst bort till höger och hitom det syns järnvägshotellet. Lokstallet syns till vänster. Spåret till höger är i riktning söderut.  Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Vännäs omkring 1900. Stationshuset skymtar längst bort till höger och hitom det syns järnvägshotellet.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_13.html senast uppdaterad 2016-01-02