Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Statsbanan Forsmo - Hoting. Ett godståg med ett E2-lok som dragkraft har just passerat den 25 meter höga bron över Röån. Foto på 1950-talet  Sven Thelberg, samling Sveriges  Järnvägsmuseum.


Statsbanan Forsmo - Hoting. Ett godståg med ett E2-lok som dragkraft har just passerat den höga bron över Röån.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_09..html senast uppdaterad 2016-01-02