Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Sammanbindningsbanan i Stockholm, dubbelspåriga bron över Norrström. Banan togs i bruk 1870.
   Byggnaden till höger om bron är Stockholms kallbadhus, i bruk under åren 1884 - 1936.
Bilden torde vara tagen omkring 1900.  Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.


Sammanbidningsbanan i Stockholm, dubbelspåriga bron över Norrström. Banan togs i bruk 1870.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_05..html senast uppdaterad 2016-01-02