Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day


Norrländska tvärbanans passage över Ljungan, strax öster om Erikslund.
      Järnvägsbron togs i bruk samtidigt som järnvägen öppnades för trafik 1oktober 1878. Bron var ursprungligen en kombinerad järnvägs- och landsvägsbro något som varade till 1920-talet då landsvägstrafiken fick en egen bro (bron till höger).
   I samband med järnvägens elektrifiering (1942) genomgick banan en upprustning för att klara av större axeltryck. Detta medförde att de flesta broarna, under andra halvan av 1930-talet, byttes ut till kraftigare.
   På bilden pågår montering av den nya bron. Den vilar på en tillfällig byggnadsställning. Vid brobytet skjuts den gamla bron ut till vänster på en provisorisk byggnadsställning varefter den nya bron skjuts till vänster in på den gamla brons plats varefter den fixeras på den gamla brons landfästen.
   Erikslunds station ligger några hundra meter bortåt i bild. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Norrländska tvärbanans passage över Ljungan, strax öster om Erikslund.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_02..html senast uppdaterad 2016-01-02