Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the daySölvesborg - Olofström - Älmhults Järnvägs, SOEJ, vagnverkstad 1916. Tillverkning av SOEJ 3-axliga NNs vagnar, Bromsarhytten har kommit på plats.  Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

ölvesborg - Olofström - Älmhults Järnvägs, SOEJ, vagnverkstad 1916

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_30..html senast uppdaterad 2009-01-01

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("30.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("30.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("30.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("30.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>