Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayMalmbanan Kiruna - Narvik, Riksgränsens blivande station under uppförande i juli 1902. Stationshuset har kommit under tak och grundläggning för banhallen pågår. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Malmbanan Kiruna - Narvik, Riksgränsens blivande station under uppförande i juli 1902.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_19..html senast uppdaterad 2009-01-01


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("19.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("19.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("19.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("19.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>