Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayÅngloken blev seglivade i Dalarna. I maj 1965 ersattes de sista av diesellok på linjen Rättvik- Mora. I februari samma år användes det nyrenoverade litt. E10 nummer 1740 i ett dagligt godstågspar. Bilden visar loket norr om Rättvik i februari 1965. Text: Hans Eriksson. Foto: Birgitta Eriksson.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_18..html senast uppdaterad 2009-01-01

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("18.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("18.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("18.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("18.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>