Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayÅngloket SJ E3 1540, före detta. Borås - Herrljunga Järnvägs lok nummer 8, BHJ, lämnar Värnamo med ett godståg i "kroken". Foto 1944: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Ångloket SJ E3 1540, före detta. Borås - Herrljunga Järnvägs lok nummer 8

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_16..html senast uppdaterad 2009-01-01

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("16.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("16.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("16.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("16.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>