Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayGöteborg, Sävenäs lokstation år 1946. F-loket F 601 körs ut ur stallet med en så kallad "Tekla". ("Tekla" en anordning  på järnvägshjul med vars hjälp man förlänger kontaktledningen som slutar utanför stallporten till lokets nedfällda strömavtagare). Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Göteborg, Sävenäs lokstation år 1946. F-loket F 601 körs ut ur stallet med en så kallad "Tekla".

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_15..html senast uppdaterad 2009-01-01


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("15.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("15.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("15.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("15.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>