Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayHerrljunga omkring 1897. Stationen var föreningspunkt mellan Statens Järnvägar, Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UVHJ och Borås - Herrljunga Järnväg, BHJ. De båda banorna var ursprungligen smalspåriga men byggdes under de sista åren på 1800-talet om till normalspår. På bilden syns ett av de smalspåriga BHJ-tågen Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Herrljunga omkring 1897

Return to page top
Åter till sidans början

s
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_14..html senast uppdaterad 2009-01-01

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("14.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("14.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("14.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("14.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>