Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayJönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ. Brötjemarks station 1910, tågmöte. Foto: Nybergska samlingen,  Sveriges Järnvägsmuseum.

Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ. Brötjemarks station 1910, tågmöte.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_11..html senast uppdaterad 2009-01-01


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("11.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("11.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("11.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("11.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>