Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ, juni 1964. Persontåg nummer 21, med ett AEG-lok som dragkraft, passerar Syrsjön på sin väg från Deje till Forshaga. Läs mer om NKlJ. Foto: Erik Sjöholm.


Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ, juni 1964. Persontåg nummer 7, med ett AEG-lok som dragkraft, passerar Syrsjön

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_10..html senast uppdaterad 2009-01-01


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("10.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("10.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("10.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("10.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>