Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Byvalla - Långshyttans Järnväg, BLJ. Stjernsund har gamla industritraditioner. Järnindustrin som funnits i många år på platsen lades slutgiltigt ner år 1942 då verksamheten hade koncentrerats till Långshyttan (tillhörande Fagerstakoncernen).
Från att Stjernsund hade varit en livlig industriort med ett omfattande spårsystem mellan och inom de olika anläggningarna samt till olika lastbryggor vid sjön Grycken återstod snart enbart ett genomgångsspår samt några sidospår vid det imponerande stationshuset. Tågen till och från Byvalla stannade emellertid alltid vid Stjernsunds station. Bilden visar ett blandat tåg mot Byvalla strax före avgången från Stjernsund våren 1964. Läs mer om BLJ. Text och foto: Hans Eriksson.


Bilden visar ett blandat tåg mot Byvalla strax före avgången från Stjernsund våren 1964

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_09..html senast uppdaterad 2009-01-01

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("09.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("09.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("09.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("09.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>