Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ, Järnboås station omkring 1900. På bilden syns ångloken Ånglok 5 & 2 med persontåg. Läs mer om BDJ!
Foto:
Nybergska samlingen. Sveriges Järnvägsmuseum


Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ, Järnboås station omkring 1900. På bilden syns ångloken Ånglok 5 & 2 med persontåg

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_08..html senast uppdaterad 2009-01-01


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("08.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("08.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("08.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("08.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>