Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Lund - Trelleborgs Järnväg, LTJ Ångtåget har kört fast i snön någon gång på 1920-talet.  Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.


Lund - Trelleborgs Järnväg, LTJ Ångtåget har kört fast i snön någon gång på 1920-talet.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_07..html senast uppdaterad 2009-01-01

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("07.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("07.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("07.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("07.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>