Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Året är 1947. Lok D419 har kört ner  i vändskivan på Krylbo lokstation på grund av fastbrända körkontakter, skivan låg tyvärr felvänd. på bilden förste reparatör Sonnbäck samt stallförman Strand. Foto: Lars- Erik Wallin.


Lok D419 har kört ner  i vändskivan på Krylbo lokstation på grund av fastbrända körkontakter

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_05..html senast uppdaterad 2009-01-01


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("05.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("05.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("05.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("05.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>