Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Stambanan genom övre Norrland Raset på bandelen Älvsbyn - Storsund år 1898. Utväxling av passagerare pågår. Ånglok SJ Kc5 384 med ett tåg på ena sidan ras-platsen samt ett persontåg på den andra sidan. Läs mer om norra stambanan!
Foto:
Nybergska samlingen Sveriges Järnvägsmuseum.


Stambanan genom övre Norrland Raset på bandelen Älvsbyn - Storsund år 1898. Utväxling av passagerare pågår

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_02..html senast uppdaterad 2009-01-01


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("02.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("02.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("02.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("02.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>