Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Under 1960-talet och en bit in på 1970-talet användes de gamla Of2-loken i Mellansverige sedan de ersatts av modernare lok på det norra omloppet. Loken mönstrades ut på 1970-talet då hytterna ansågs vara för dragiga och obekväma
för lokpersonalen. Under ett antal år användes loken i malmtåg mellan Grängesbergs
gruvfält och Domnarvet. Bilden visar ett norrgående tåg med Of2 och lastade Mas-vagnar mot Domnarvet då det är på ingång till Rämshyttans station någon gång
på 1960-talet. Text och foto: Hans Eriksson


Norrgående tåg med Of2 och lastade Mas-vagnar mot Domnarvet då det är på ingång till Rämshyttans station någon gång

Return to page top
Åter till sidans början

 

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_01..html senast uppdaterad 2009-01-01


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("besokare.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("besokare.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("besokare.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("01.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>