Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayGengasdriven inspektionsdressin någonstans längs Malmbanan på 1940-talet. Dressinen är byggd av Hilding Carlsson i Umeå och är av typen 125. Föraren har gått ut och  fyllt på med gengasved i aggregatet. Säcken på taket är en del av bränsleförrådet. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Gengasdriven inspektionsdressin någonstans längs Malmbanan på 1940-talet

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_31..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("31.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("31.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("31.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("31.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>