Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayStockholm Södra godsbangården på 1940-talet. Innan förbindelsebanan mellan Stockholm Södra och Stockholm  Central var byggd var detta slutstationen på Västra stambanan. Sedan förbindelsebanan öppnats 17 juli 1871 minskade persontrafiken vid Södra station. Lokal persontrafik fanns kvar till 1 juli 1926. Efter detta datum bestod verksamheten endast av godstrafik. Denna upphörde 1 januari 1984. I dag är området bebyggt och bilden är en HELT annan.
De två vänstra spåren är förbindelsebanan som togs i bruk 1871. De här spåren var i bruk fram till den linjeomläggning som gjordes i och med Stockholms tunnelbanas tillkomst. Västra stambanan leddes då om i en ny tunnel under Södermalm och en ny bro över Söderström. Den nya dubbelspåriga linjesträckningen togs i bruk , det ena spåret 6 december 1954 och det andra 20 september 1955. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Stockholm Södra godsbangården på 1940-talet.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_30..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("30.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("30.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("30.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("30.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>