Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayKarlskrona smalspår och normalspår omkring 1941. Det högra spåret leder till Karlskrona - Växjö Järnvägs, CWJ, bangård och station  i Karlskrona. Taket på lokstallet skymtar till höger. Det vita ångmolnet i bilden kommer från ett ånglok.
Till vänster syns stationshuset och bangården för den smalspåriga, 1067 mm, Blekinge Kustbanor, BKB. CWJ förstatligades 1 juli 1941 och BKB 1 juli 1942. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Karlskrona smalspår och normalspår omkring 1941

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_29..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("29.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("29.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("29.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("29.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>