Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayLjusdal station omkring 1949. Klockan är drygt 1330 och ett av Norrlandstågen har just stannat vid stationen. Anslutande rälsbuss till Hudiksvall står och väntar på sina resenärer. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Ljusdal station omkring 1949

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_27..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("27.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("27.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("27.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("27.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>