Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayÅnge station framför gamla resgodset några år in på 1940-talet. En så kallad "Plattformstruck" håller på med med snöröjning av plattformen. Plogen är speciellt konstruerad för röjning av plattformen men var ofta för lätt varför man i regel hade en person stående på plogen som extra tyngd. På SJ:s officiella språk kallades dessa truckar för "förbränningsmotordriven traktor". Dessa var försedda med en 50 hästars fyrcylindrig Fordmotor typ B. Observera gengasaggregatet. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Ånge station framför gamla resgodset några år in på 1940-talet

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_25..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("25.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("25.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("25.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("25.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>