Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayDala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg, DONJ, Wintjerns station julafton 1921. Ett av de så kallade Malletloken försöker att röja lastkajsspåret fritt från snö. Läs mer om DONJ» . Foto: Edvin Bergman samling JTJ.

Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg, DONJ, Wintjerns station julafton 1921

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_24..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("24.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("24.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("24.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("24.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>