Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayUddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UWHJ, korsning  med Bergslagernas Järnvägar, BJ, i Öxnered omkring 1920. Det korsande spåret är UWHJ. Till vänster är i riktning mot Uddevalla. Bortåt i bild är Bergslagsbanan i riktning mot Falun. I Öxnered pågår 2004/2005 stora omläggningsarbeten vilka bland annat innebar att den gamla plankorsningen med Bergslagsbanan försvann helgen 15 - 17 oktober 2004. Läs mer om UWHJ» . Foto: Samling Stig Nyberg.

Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UWHJ, korsning  med Bergslagernas Järnvägar, BJ, i Öxnered omkring 1920

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_23..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("23.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("23.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("23.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("23.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>