Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayNorra Södermanlands Järnväg, NrSlJ, Åkers Styckebruk 1902. Järnvägen öppnades för allmän trafik 26 maj 1895. Loken på bilden är från höger nummer 2 och 6. Foto: Samling Stig Nyberg.

Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ, Åkers Styckebruk 1902

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_22..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("22.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("22.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("22.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("22.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>