Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayUppsala - Gävle Järnvägs lokstall och verkstäder vid Gävle Södra 1907. Byggnaderna är från vänster räknat plåt - och godsvagnsverkstad uppförda 1882 - 1884, lokstallet uppfört 1874 samt verkstaden för personvagnar uppförd i början av 1890-talet. Spåret mellan lokstallet och personvagnsverkstaden är huvudlinjen mot Uppsala. Framför lokstallet står loken nummer 14, 16 och 10. Verkstäder och lokstallar revs under åren 1919 - 1925 för att ge plats för bangårdens utbyggnad. Läs mer» . Foto: Stig Nyberg.

Uppsala - Gävle Järnvägs lokstall och verkstäder vid Gävle Södra 1907

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_21..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("21.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("21.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("21.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("21.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>