Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayStenstorps station och bangård 1902. Stationen ligger på SJ Västra stambanan och öppnades för trafik 1/9 1859. Den smalspåriga, 891 mm, Hjo - Stenstorps Järnväg, HSJ anslöts till stationen och öppnandes för trafik 18 november 1873. Ett år senare anslöts den likaledes smalspåriga Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg, LSSJ, vilken öppnades för trafik 19 november 1874. Loket på bilden är ett av LSSJ:s lok, nummer 7 "LIDAN". Tillverkat av Motala Verkstad 1893. Foto: Samling Stig Nyberg.

Stenstorps station och bangård 1902

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_20..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("20.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("20.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("20.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("20.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>