Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayHästholmens hamn på 1930-talet. De två vänstra järnvägsspåren tillhör den normalspåriga Mjölby - Hästholmens Järnväg, MHJ. De två högra spåren tillhör den smalspåriga, 891 mm, Mellersta Östergötlands Järnväg, MÖJ.. Ångaren är ett av gods- och passagerarfartygen som sköter trafiken mellan Hästholmen och Hjo  Foto: Samling Stig Nyberg.

Hästholmens hamn på 1930-talet

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_19..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("19.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("19.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("19.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("19.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>