Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayKalmar - Berga Järnväg, KBJ, Ruda station på 1940-talet. Stationen anlades och öppnades för allmän trafik 4 december 1897.  Föreningsstation med Östra - Smålands Järnväg, ÖSmJ , vars linje Älghultsby - Oskarshamn korsade stationen. Läs mer om ÖSmJ» Foto: Stig Nyberg.

Kalmar - Berga Järnväg, KBJ, Ruda station på 1940-talet

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_17..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("17.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("17.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("17.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("17.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>